Autogarage Bergen op Zoom

8 Maart 2024.

Een lastig besluit, maar toch………… Wij gaan stoppen !

Geachte relatie, geachte cliënt, geachte leveranciers,

Na een periode van ca. 30 mooie jaren waarin ons bedrijf een gezonde groei door mocht maken dankzij de waardering voor onze inspanningen die wij van u mochten krijgen, lichten wij u als volgt toe.In de tijd die nu achter ons ligt is voortdurend sprake geweest van marktverschuivingen, ingrijpende wijzigingen op het gebied van wetgeving, overheidsbeleid m.b.t. mobiliteit, regelgeving ten aanzien van milieu, fiscaliteit, bedrijfsuitoefening etc..In een geweldig fijn teamverband hebben we steeds bedreigingen in kansen om kunnen zetten en daarmee de kracht van ons bedrijf in prima resultaat vertaald.

Een trouwe klantenkring gevoed door het verlenen van een goede service met de focus gericht op klanttevredenheid heeft steeds geleid tot een aangename sfeer in een gezonde VAK-garage Will Schraven. Als we de balans op maken over hetgeen dat ons de komende tijd te wachten staat is dat voor ons inmiddels een serieuze reden voor een heroverweging.

Daarnaast ondervinden wij het obstakel van omvang en de invulling van vacatures als het gaat om gekwalificeerde vakmensen die klaar zijn voor de toekomst met een adequate dienstverlening. Voor wat de huidige bezetting betreft: de jonge generatie heeft het oog gericht op een toekomst die ligt buiten de mobiliteitsbranche.Daarnaast heeft onze gewaardeerde monteur “ Arie “ het vooruitzicht om per 01 mei a.s. met pensioen te gaan. Formeel geldt voor zowel ondergetekende, plus echtgenote dat reeds per 2023 sprake is van een zelfde pensioen-status.

Om de genoemde redenen zijn we gezamenlijk en dat in goed overleg na rijp beraad tot het besluit gekomen om per 01 mei 2024 onze activiteiten te beëindigen. We begrijpen dat dit bij u waarschijnlijk praktische vragen oproept en daarover informeren wij u graag onderstaand.

Afwikkeling service-werkzaamheden Vakgarage Will Schraven vóór 01/5- 2024
Wilt u tijdig, dus ruim vóóraf alstublieft een afspraak met ons maken inzake:

Wisselen van de banden/wielen die u aan ons in bewaring heeft gegeven.
• Na wisseling van de wielen met banden medeneming van de wielen.
• Afhaling van de in bewaring gegeven wielen/banden
• Wat betreft de pechhulp, deze loopt gewoon door en zal worden afgehandeld bij de collega's Vakgarages.

Verder rest ons om u als klant nu al hartelijk dank te zeggen voor uw trouwe klandizie. Daarnaast willen wij de “ Stichting Vakgarage “
( een 10- jarige samenwerking ) plus al onze leveranciers dank zeggen voor de geleverde diensten alsmede voor het in ons gestelde vertrouwen.

Ons team zal jullie missen het gaat jullie goed!

Will en Jolanda Schraven
Sander en Judith
Arie en Marco

 

Contact

Antwerpsestraatweg 262
4624 JK Bergen op Zoom
info@vakgaragewillschraven.nl